El que per al gos és només un joc pel qual percebrà una recompensa a mode d’aperitiu de pollastre, o un agradable moment de carícies i atencions, per a nosaltres és un exercici de defensa personal amb la intenció d’immiscuir al nostre amic en situacions perilloses.

Si tot es quedés en un joc també per a nosaltres seria genial. És un gran treball colze a colze aconseguint una gran complicitat entre tots dos.

Però s’ensinistren per defensar-nos a nosaltres dels nostres semblants, perquè ens solucionin la vida en un moment donat, escolti!, posant la seva salut en perill per davant de la nostra si es dóna el cas. Sona tot una mica covard i egòlatra. No m’agrada.

Has pensat en aprendre defensa personal tu?