Gran complicitat, lamentable finalitat

El que per al gos és només un joc pel qual percebrà una recompensa a mode d’aperitiu de pollastre, o un agradable moment de carícies i atencions, per a nosaltres és un exercici de defensa personal amb la intenció d’immiscuir al nostre amic en situacions perilloses. Si tot es quedés en un joc també per a nosaltres seria […]